1 1 2 100 jaar
1920 - 2020

Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout

Opgericht: 15 november 1920

De meest unieke vereniging van Voorhout (en ver daarbuiten)


 

Welkom Bestuur Schutters SchietInfo Competitie Kopperen Nieuws

1

1

1

1

1

1

1

De eerstvolgende schietavond is vrijdag 27 mei 2022

Laatste nieuws:

Doel van de vereniging
1. Het schieten op een in een paal gehangen houten vogel tijdens de Schuttersdag (Koppermaandag), ter bepaling van de jaarlijkse Schutterskoning.
2. Het behouden van het houten vogelschieten als cultureel erfgoed, traditie en folklore.
3. Het organiseren van zaalschietavonden.

Historie

Een aantal Voorhouters, (Grote) Piet van der Hulst, Andries de Groot Pzn en veldwachter Louis Eggen, beviel het schieten tijdens de Oranjefeesten van 1920 zo goed dat zij besloten op 15 november een eigen katholieke schietvereniging op te richten. De vereniging kreeg de naam van de heilige van de jacht: St Hubertus. Ook aan St Hubertus gingen de crisisjaren niet zomaar voorbij. Was het maximaal aantal leden bij aanvang vijfentwintig, dit aantal reduceerde in die periode tot vijftien.
Van eind 1939 tot 1955 was het buitenschieten tijdens Koppermaandag op last van de overheid verboden. Sindsdien vormt Koppermaandag het jaarlijkse hoogtepunt van onze vereniging.

Om lid te kunnen worden van St Hubertus moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangstellende wordt voorgesteld door een der leden van St Hubertus. Deze introducé moet Voorhouts ingezetene zijn. Daarnaast moet men vier maal hebben deelgenomen hebben aan de vrijdagse schietavond. Op de jaarlijkse ledenvergadering beslissen de aanwezige leden over het lidmaatschap. Het maximaal aantal leden is vastgesteld op vijftig. Mocht dit aantal te boven worden gegaan, dan spreekt de vereniging van aspirant-leden. Onder voorwaarden kunnen aspirant-leden deelnemen aan Koppermaandag.

Klik hier voor grote foto met namen

Het schilderij van de Voorhoutse Schutterij, een replica van de Nachtwacht van Rembrandt, hing tot de verbouwing in september 2012 in het Wapen van Voorhout / De Toog. Na de modernisering paste het schilderij van schutter Piet van Werkhoven niet meer in het interieur van Cheers! Sinds begin 2013 is het schilderij, na overleg met de maker, opgeslagen in het Kennis Centrum van de Historische Kring Voorhout. Op de pagina met de grote foto staan de namen van de uitgebeelde schutters vermeld.

1

In oktober en december verschijnt het mededelingenblad de Hubertussleutel. Het oktobernummer staat vol met stukken voor de jaarvergaderingen; het decembernummer staat in het teken van de komende Schuttersdag.

In 1995 verscheen het jubileumboek Erwtensoep en Ballotage. Het boek verhaalt over 75 jaar wel en wee van St. Hubertus.

2
Historie Hubertus

Eeuwfeest

Bij het eeuwfeest in 2020-2021 verschenen in de Dwars Op 70 en 71 van de Historische Kring Voorhout twee artikelen met de geschiedenis van de schutterij.

De vereniging ontving ter gelegenheid van dit Eeuwfeest de Koninklijke Erepenning en verhuisde van De Bonte Koe in 1920 naar het gebouw van BV Agnes op sportpark Elsgeest. Na 100 jaar is St. Hubertus weer terug op haar geboortegrond.

Klik op de cover voor het hele  verhaal.

Laatste update: 7-10-2020   Copyright 2005 St Hubertus Voorhout. Realistaie: EmMa Design, Voorhout