1 2

Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout

Opgericht:
15 november 1920

Welkom Bestuur Schutters SchietInfo Competitie Kopperen Nieuws

1

1

1

1

1

1

1

Als gevolg van het Coronavirus vervallen de schietavonden van april en mei. Meer informatie over de competitie volgt later.

Door omstandigheden verhinderd? Is uw tegenpartij op de hoogte en is een alternatieve datum afgesproken?
Klik dan hier om het wijzigingsformulier in vullen. Na een juiste invulling verschijnt een nieuwe webpagina met een bedankje!

Zo niet dan is het formulier niet correct ingevoerd en adviseren wij het nogmaals te proberen.
Is de tegenstander en/of de schietcommissie niet op de hoogte dan wordt de wedstrijd als verloren genoteerd!!

Maw: De tegenstander MOET op de hoogte zijn. Verzoek van de Schietcommissie om de wijziging tijdig door te geven.
Het liefst voor 18.00 uur
.

De schietkaarten worden een week bewaard. Reclameren over de uitslag is daarna niet meer mogelijk.

 
Download een PDF:
   
   
 

2019: Na Schutterskoning, voorzitter,

nu Zaalschietkampioen:

Kees van Velzen

Verslag en standen

Competitieschieten

Sinds 1963 kent de schietvereniging het zaalschietkampioenschap. Veelal gingen de beste schutters met de winst aan de haal. Daarom werd in het midden van de jaren '80 een handicapregeling ingevoerd. Een regeling die binnen de 85-jarige vereniging al enige jaren onder vuur lag. Nieuw binnengekomen schutters wonnen met het grootste gemak van de scherpschutters en dat stak. Tijdens de jaarvergadering van 28 oktober 2005 kreeg het bestuur de opdracht hierin grondig verandering te brengen. Eind januari 2006 startte bij St Hubertus de nieuwe competitieopzet, zonder handicap. Sindsdien is de strijd opener, heviger en directer geworden. Tijdens de finale na de Jaarvergadering is de spanning tussen de laatste vier kanshebbers op het Zaalschietkampioenschap om te snijden. Niet alleen de competitie veranderde, ook heeft St Hubertus, dankzij de sponsoring van een groot aantal leden, in 2005 jaar nieuwe wapens aangeschaft. Deze schieten zuiverder dan de oude. Het medailleschieten blijft ongewijzigd. Bij 20x50 punten ontvangen de schutters een medaille. Dat geldt verder voor 20x52, 54, 56, 57, 58, 59 en 60. Dat laatste is vrijwel onmogelijk.